gioiaL’ultimo Incontro d’emozioni prima dell’estate. Questo incontro sarà dedicato alla gioia.
Zadnje Srečanje čustev pred poletjem. To srečanje bo namenjeno radosti.
La gioia - uno stato di essere, sentire, vivere, dare, ricevere, uno stato di benessere che invece di dipendere sa liberare. Ma la gioia viene da sola o possiamo fare qualcosa anche noi stessi per invitarla nella nostra vita quotidiana?
Radost - stanje bivanja, čutenja, življenja, dajanja, sprejemanja, stanje dobrega počutja, ki odvisnost spremeni v svobodo. Toda radost pride sama ali lahko tudi mi kaj naredimo, da jo povabimo v naše vsakdanje življenje?

INCONTRI D’EMOZIONI per sapere come ‘’conoscere – possedere – trasformare'’le nostre emozioni attraverso un percorso di ipnosi e psicosintesi.

SREČANJA ČUSTEV, da osvojimo vedenje kako ‘’spoznati – obvladati – preobraziti'’ svoja čustva s pomočjo hipnoze in psihosinteze.

Quando / Kdaj: sabato 28. giugno 2014 alle 17.00 / v soboto 28. junija 2014 ob 17. uri
Dove / Kje: Campo San Giacomo 11(studi dott. Francesco Strano) / Trg Sv. Jakoba 11 (prostori dr. Francesca Strana)
Contributo / Prispevek: 20 eur

I workshops saranno condotti dal dott. Francesco Strano e Rožana Grdina.
Delavnice bosta vodila dr. Francesco Strano in Rožana Grdina.

I workshop si terrano in lingua italiana e slovena.
Delavnice bodo potekale v italijanskem in slovenskem jeziku.

Iscrizione obbligatoria per il numero limitato.
Prijava je zaradi omejenega števila obvezna.

Informazioni e iscrizioni – Informacije in prijave:
info@francescostrano.org, +39 320 5679047
rozana.grdina@center-psihosinteza.org, +386 (0)40 287720


incontri, ipnosi, psicologia, workshop