Lo gavevo, lo gavevo,
lo gavevo e lo go lassa
perchè ‘liera, perchè ‘l iera,
perch’ ‘l iera un disperà.

Molighe ‘l fil che ‘l svoli
quel mandriol peloso!
‘l voleva che lo sposo,
inveze lo go lassà!

Lo gavevo, lo gavevo,
lo gavevo e lo go lassa
perchè ‘liera, perchè ‘l iera,
perch’ ‘l iera un disperà.

‘l me ga dà una vera
de quele de coltrina:
bonora la matina
la fuga el ga ciapà!